top of page
IMG_20190925_113128_resized_20190925_023
IMG_20190925_113128_resized_20190925_023
IMG_20190925_113128_resized_20190925_023

  ЗАБАВИШТЕ  

Рад се одвија у три групе са децом узраста од 3-6 година добро планирана и осмишљена занимања заснивају се на најсавременијим принципима предшколског васпитања и образовања дете и његова личност је у првом плану, а све активности се усвајају кроз игру која је основни облик усвајања знања и вештина у овом узрасту посебна пажња се поклања психо – физичким карактеристикама овог најосетљивијег дечјег узраста деца су окружена љубављу и поштовањем...

  ОСНОВНА ШКОЛА  

Разреди са малим бројем ученика, интензивно учење страних језика у оквиру наставе и факултативно стицање основних знања из информатике, могућност учешћа на културним манифестацијама у оквиру школе и ван ње, припрема ученика за Републичко такмичење индивидуални рад са надареним ученицама и ученицама којима је потребна допунска настава, бављење спортом у оквиру наставе и рекреативно факултативно похађање часова веронауке, помоћ ученицима при упису у гимназију.

  ГИМНАЗИЈА  

Постојање нултог разреда ради олакшавања уклапања у средњошколску заједницу, овладавање српским језиком и уклапање у редовну наставу пружање знања из свих предмета које ће ученику обезбедити могућност даљег школовања на домаћим спрским високошколским установама, могућност коришћења Интернет компјутерске информативне мреже, спортска такмичења, факултативно похађање часова веронауке, размена ученика са братским школама из Србије.

IMG_20190925_113128_resized_20190925_023

  КОЛЕГИЈУМ  

За ученике који не живе у Будимпешти омогућен је смештај у савременом ђачком дому надомак школе, у Улици руже бр. 5 где постоје сви одговарајући услови за нормалан живот и рад деце. После наставе ученици уз помоћ васпитача раде домаће задатке у просторијама школе. Слободно време је крајем недеље испуњено разним културним и спортским садржајима како нпр. обилазак културно-историјских споменика у граду, посета културним манифестацијама (позоришта, опера, концерти), тренинзи, излети, занимљива предавања по ученичком избору итд. 

IMG_20190925_113128_resized_20190925_023

  БИБЛИОТЕКА  

За ученике који не живе у Будимпешти омогућен је смештај у савременом ђачком дому надомак школе, у Улици руже бр. 5 где постоје сви одговарајући услови за нормалан живот и рад деце. После наставе ученици уз помоћ васпитача раде домаће задатке у просторијама школе. Слободно време је крајем недеље испуњено разним културним и спортским садржајима како нпр. обилазак културно-историјских споменика у граду, посета културним манифестацијама (позоришта, опера, концерти), тренинзи, излети, занимљива предавања по ученичком избору итд. 

bottom of page