top of page

Заједно ствараjмо

Светлију будуђност

Придружи нам се и ти!

Day Care

ЗАБАВИШТЕ

Kids Raising Hands In Classroom

ОСНОВНА ШКОЛА

High School Friends

ГИМНАЗИЈА

Friends Hanging Out

ЂАЧКИ ДОМ

"Ништавни су они људи који учитељев рад за ситно сматрају."

Доситеј Обрадовић

bottom of page